Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010

Aσχολούμε απο το 2006 .Εχω 40 μελίσσια αυτη την περίοδο.
Η κύρια απασχόληση μου ειναι η βασιλοτροφία και ο βασιλικός πολτος.